czcionka:
kontrast:
widok:

Aktualności

Zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego do wyrażenia swojej opinii na temat nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2023-2027. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zaproponować działania, które powinny się znaleźć w Strategii oraz wskazać obszary, które najbardziej potrzebują wsparcia ze środków Wspólnej Polityki Rolnej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

czytaj więcej

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w konsultacjach społecznych w celu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Proponowane zmiany polegają na:

  • przesunięciu środków w ramach przedsięwzięć,
  • aktualizacji wskaźników produktu, w związku z przesunięciem środków bądź wyczerpaniem budżetu
  • zwiększeniu kwoty dofinasowania dla premii na podejmowanie działalności gospodarczej z kwoty 65 tyś. zł. do kwoty 100 tyś. zł.
czytaj więcej

W związku z ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), uprzejmie zapraszamy osoby zainteresowane na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r. o godz. 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” w Dworku Wolińskim, ul. Zamkowa 24. Głównym celem warsztatu jest ocena postępu rzeczowego i finansowego realizacji LSR oraz projektów w ramach inicjatywy LEADER oraz wypracowanie wniosków i rekomendacji.

czytaj więcej

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

czytaj więcej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej