czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Aktualności / Zapraszamy do konsultacji społecznych ws. lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach LSR na lata 2023-2027.

Aktualności

29.04.2024

Zapraszamy do konsultacji społecznych ws. lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach LSR na lata 2023-2027.

Zapraszamy do konsultacji społecznych ws. lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +  w ramach LSR na lata 2023-2027.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do projektu lokalnych kryteriów wyboru  w zakresie realizowanych operacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego + ( EFS+) w ramach LSR na lata 2023-2027.

Na Państwa uwagi czekamy do 7 maja 2024 r.  które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@partnerstwowrozwoju.pl wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – lokalne kryteria wyboru EFS+ lub przesłać listownie na adres Wolin, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura LGD.

 

 

 

załacznik do konsultacji formularz zgłoszeniowy EFS+

lokalne kryteria EFS+

Udostępnij na facebooku Udostępnij na twitterze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej