czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Aktualności / Święto organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego – 24 września 2023 r.

Aktualności

29.08.2023

Święto organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego – 24 września 2023 r.

Święto organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego – 24 września 2023 r.

Zapraszamy na wyjątkową imprezę „Święto organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego”, która odbędzie się
24 września 2023r. o godz. 14.00 na Wolińskich Błoniach.

Wydarzenie będzie okazją dla stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich i fundacji, żeby zaprezentować mieszkańcom swoje osiągnięcia oraz ofertę, również ofertę kulinarną. Zaplanowano stoiska dla KGW oraz pozostałych organizacji pozarządowych z obszaru Powiatu Kamieńskiego.

Stowarzyszenia zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu zapraszamy do kontaktu:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju”
Dworek Woliński
ul. Zamkowa 24, Wolin
tel. 603 614 261
koordynator@partnerstwowrozwoju.pl

Wydarzenie zakończy koncert znanego artysty – Antka Smykiewicza!

Udostępnij na facebooku Udostępnij na twitterze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej