czcionka:
kontrast:
widok:

Lokalna Grupa Działania

Partnerstwo w rozwoju

Gmina Wolin
Gmina Golczewo
Gmina Świerzno
Gmina Międzyzdroje
Gmina Kamień Pomorski
Gmina Dziwnów

Gminy Członkowskie

Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo w rozwoju

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo w rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zostało powołane do życia w kwietniu 2008 r. w celu efektywnego pozyskiwania i zarządzania środkami pochodzącymi z programu LEADER PROW na lata 2007-2013 na obszarze gminy Wolin, Golczewo i Świerzno. W marcu 2015r. obszar działania LGD został poszerzony o pozostałe gminy powiatu kamieńskiego.

Obecnie Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy z obszaru 6 gmin – Gminy Wolin, Gminy Międzyzdroje, Gminy Kamień Pomorski, Gminy Dziwnów, Gminy Świerzno oraz Gminy Golczewo.

Zapisz się do newslettera!

  Zapisz się

   

   

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

   

  Przejdź do strony archiwalnej