czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami  Wyślij

  Village of Slavs and Vikings in Wolin, Poland

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

   

  Przejdź do strony archiwalnej