czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zostało powołane do życia w kwietniu 2008 r. w celu efektywnego pozyskiwania i zarządzania środkami pochodzącymi z programu LEADER PROW na lata 2007-2013 na obszarze gminy Wolin, Golczewo i Świerzno. W marcu 2015r. obszar działania LGD został poszerzony o pozostałe gminy powiatu kamieńskiego.

Obecnie Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy z obszaru 6 gmin – Gminy Wolin, Gminy Międzyzdroje, Gminy Kamień Pomorski, Gminy Dziwnów, Gminy Świerzno oraz Gminy Golczewo.

Aktualnie LGD aktywnie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 dla swojego obszaru działania zgodnie z Programem PROW 2014-2020, a jej celem nadrzędnym jest podejmowanie wszelkich inicjatyw na rzecz szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

Misją Lokalnej Grupy Działania jest praca na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich przede wszystkim poprzez aktywizację społeczności lokalnej, a także promocję obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, jego zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Dworek Wolinski-1

Obszar działania

W skład Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo w Rozwoju wchodzi 6 gmin powiatu kamieńskiego
photo2

Członkowie

Władze

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo w rozwoju
 1. Waldemar Dubrawski – Prezes
 2. Teresa Waszczenko – Wiceprezes
 3. Beata Kiryluk – Wiceprezes
 4. Radosław Drozdowicz – Skarbnik
 5. Leszek Szeflińsi – Członek zarządu
 6. Zbigniew Jeszka – Członek zarządu
Turquoise Lake in an old limestone pit, Wapnica, Wolin Island, P
Komisja Rewizyjna
 1. Krystyna Choroszkiewicz
 2. Waldemar Panek
 3. Maciej Klim
photo4
Rada
 1. Danuta Kostek – Przewodnicząca
 2. Łukasz Dzioch – Wiceprzewodniczący
 3. Romuald Biernacki
 4. Grzegorz Dyksy
 5. Stanisław Kuryłło
 6. Kazimierz Rajchel
 7. Stanisław Leus
 8. Maciej Zieliński
 9. Ewa Zinow
photo5

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej