czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Aktualności / Zapraszamy do konsultacji społecznych ws. lokalnych kryteriów wyboru dla wszystkich rodzajów operacji w ramach PS WPR w ramach LSR na lata 2023-2027

Aktualności

15.04.2024

Zapraszamy do konsultacji społecznych ws. lokalnych kryteriów wyboru dla wszystkich rodzajów operacji w ramach PS WPR w ramach LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy do konsultacji społecznych ws. lokalnych kryteriów wyboru dla wszystkich rodzajów operacji w ramach PS WPR w ramach LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do lokalnych kryteriów wyboru dla wszystkich rodzajów operacji w ramach PS WPR w ramach LSR na lata 2023-2027.

Na Państwa uwagi, które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu czekamy do dnia 23 kwietnia 2024 r.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@partnerstwowrozwoju.pl wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – lokalne kryteria wyboru PS WPR”
lub przesłać listownie na adres: Wolin, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin, lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura LGD.
Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 16.00.

Projekt lokalnych kryteriów wyboru P.1.1 Rozwijanie działalności gospodarczej wspierającej turystykę i ekologiczną działalność okołoturystyczną

Projekt lokalnych kryteriów wyboru: P.1.2 Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Projekt lokalnych kryteriów wyboru: P.1.3. Kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz wzmacnianie kompetencji liderów życia publicznego i społecznego

Projekt lokalnych kryteriów wyboru: P.2.1. Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności seniorów

Formularz uwag do lokalnych kryteriów wyboru

 

Udostępnij na facebooku Udostępnij na twitterze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej