czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Aktualności / PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWEGO WDRAŻANIA PROW 2014-2020 ORAZ PLANY NA NOWY OKRES PROGRAMOWANIA DO 2027 ROKU

Aktualności

21.12.2023

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWEGO WDRAŻANIA PROW 2014-2020 ORAZ PLANY NA NOWY OKRES PROGRAMOWANIA DO 2027 ROKU

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWEGO WDRAŻANIA PROW 2014-2020 ORAZ PLANY NA NOWY OKRES PROGRAMOWANIA DO 2027 ROKU

W dniach 13-14.12.2023r. LGD uczestniczyła w konferencji pn.: ,,Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014-2020, realizacja okresu przejściowego 2021-2023 oraz plany na nowy okres programowania do 2027 roku”, która odbyła się w Kołobrzegu. Uczestniczyliśmy w bloku szkoleń dotyczącym schematu wdrażania EFS+ w ramach FEPZ w szczególności zadania i obowiązki Lokalnych Grup Działania w relacji grantodawcy – grantobiorcy oraz osiągniecie wskaźników i rezultatów projektu zgodnych  z Lokalną Strategią Rozwoju. W konferencji udział wzięli przedstawiciele LGD i przedstawiciele Samorządu Województwa.

 

Konferencja Kołobrzeg 13-14.12.2023
zdjęcie konferencja
zdjęcie konferencja Kołobrzeg
Udostępnij na facebooku Udostępnij na twitterze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej