czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Aktualności / LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2023-2027 r. DLA LGD „PARTNERSTWO W ROZWOJU” ZOSTAŁA WYBRANA

Aktualności

21.12.2023

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2023-2027 r. DLA LGD „PARTNERSTWO W ROZWOJU” ZOSTAŁA WYBRANA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2023-2027 r. DLA LGD „PARTNERSTWO W ROZWOJU” ZOSTAŁA WYBRANA

Dnia 21.12.2023r. otrzymaliśmy oficjalne pismo z Urzędu Marszałkowskiego wraz z Uchwałą Nr 24/2023 Komisji ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego przez Społeczność z dnia 5 grudnia 2023 w sprawie wyboru Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach której przyznane zostały nam środki na realizację LSR 2023 -2027 w podziale na: EFRROW 1 862 500,00 EUR, EFS+1 068 084,64 EUR.

Informujemy jednocześnie, że do połowy stycznia 2024 roku podpiszemy z Urzędem Marszałkowskim  Umowę na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027, która umożliwi rozpoczęcie procesu przygotowania się do naborów i ogłaszania kolejnych konkursów przez nasze stowarzyszenie w kolejnej perspektywie finansowej.

Udostępnij na facebooku Udostępnij na twitterze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej