czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Aktualności / LGD zaprasza na warsztat refleksyjny

Aktualności

07.02.2024

LGD zaprasza na warsztat refleksyjny

LGD zaprasza na warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem naszego stowarzyszenia do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.),  LGD  organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Wobec powyższego serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane z obszaru działania LGD „Partnerstwo w rozwoju” na warsztat refleksyjny, który odbędzie się dnia 15 lutego 2024 roku w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Zamkowej 24 ( w Dworku Wolińskim) o godz. 15.30.

Program warsztatu:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Podsumowanie spotkania i wypracowanie wniosków oraz rekomendacji.
Udostępnij na facebooku Udostępnij na twitterze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej