czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Aktualności / RUSZA DRUGA EDYCJA KONKURSU MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO „AKTYWNE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH POMORZA ZACHODNIEGO” 2024

Aktualności

14.03.2024

RUSZA DRUGA EDYCJA KONKURSU MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO „AKTYWNE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH POMORZA ZACHODNIEGO” 2024

RUSZA DRUGA EDYCJA KONKURSU MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO „AKTYWNE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH POMORZA ZACHODNIEGO” 2024

Różnorodność inicjatyw podejmowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich w ogromnym stopniu wpływa na budowę pozytywnego wizerunku terenów wiejskich.

Działania te pozwalają na aktywizację lokalnych społeczności, stwarzają przestrzeń  do rozwoju kompetencji oraz pomagają w kreowaniu lokalnych liderek.

Wielowymiarowa działalność kół na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci przyczyniła się do zachowania polskich tradycji, co pozwala nieprzerwalnie przekazywać dziedzictwo kulturowe kolejnym pokoleniom.

Po raz kolejny chcemy docenić zachodniopomorskie koła, dlatego zachęcam do udziału w konkursie  – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

 

Zadaniem Kół Gospodyń Wiejskich z Pomorza Zachodniego (wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich) będzie przedstawienie inicjatyw podejmowanych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku.

Powinny one dotyczyć takich obszarów jak: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; rozwijanie kultury ludowej czy prowadzenie działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 30 kwietnia br. zgłoszenia pocztą (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa konkurs „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”) albo złożenie go osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających opisane inicjatywy, np. zdjęcia, dyplomy, wycinki prasowe, posty z mediów społecznościowych, ulotki promocyjne czy nagrania wideo.

 

Na laureatów czekają nagrody finansowe:

I miejsce – 40 tys. zł,

II miejsce – 30 tys. zł,

III miejsce – 20 tys. zł.

Planowane jest także przyznanie wyróżnień (maksymalnie 7) – każde po 10 tys. zł.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu  widnieją jako załączniki do niniejszej wiadomości i dostępne na stronie: https://wrir.wzp.pl/aktualnosci/ktore-kolo-gospodyn-wiejskich-jest-najbardziej-aktywne

Udostępnij na facebooku Udostępnij na twitterze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej