czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Aktualności / Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty Sołeckie 2024”

Aktualności

26.02.2024

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty Sołeckie 2024”

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty Sołeckie 2024”

Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim.
Pula środków w konkursie to 3 000 000,00 zł.
W konkursie wyłonionych zostanie maksymalnie 200 sołectw (laureatów konkursu), przy czym z danej gminy wyłonionych może być nie więcej niż 3 laureatów. Zgłoszenia konkursowe mogą zawierać wyłącznie projekty inwestycyjne, przy czym dla jednego sołectwa można złożyć w konkursie tylko jedno zgłoszenie konkursowe i na jeden projekt, a jego maksymalna wartość całkowita kosztów realizacji nie może przekraczać 30 000 zł. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 15 000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu.
Wnioski można składać od 12 lutego do 11 marca 2024 r. Oferty przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora – Witkac.pl
Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa, dołączenie załączników  (prawo do dysponowania nieruchomością, cenniki, oferty, notatki z rozeznania rynku, potwierdzenie złożenia wniosku) i wysłanie na adres:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin
do dnia 25 marca 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego)
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Konkurs „Granty Sołeckie 2024”

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 91 454 2684, e-mail: ksmiechowicz@wzp.pl

Źródło: https://wrir.wzp.pl/aktualnosci/marszalek-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-granty-soleckie-2024

Udostępnij na facebooku Udostępnij na twitterze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej