czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Aktualności / Warsztat refleksyjny

Aktualności

10.02.2023

Warsztat refleksyjny

Warsztat refleksyjny

W związku z ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), uprzejmie zapraszamy osoby zainteresowane na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r.  o godz. 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” w Dworku Wolińskim, ul. Zamkowa 24.  Głównym celem warsztatu jest ocena postępu rzeczowego i finansowego realizacji LSR oraz projektów w ramach inicjatywy LEADER oraz wypracowanie wniosków i rekomendacji.

Program warsztatu:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Podsumowanie spotkania i wypracowanie wniosków oraz rekomendacji.
Udostępnij na facebooku Udostępnij na twitterze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej