czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Aktualności / KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Aktualności

06.03.2023

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w konsultacjach społecznych w celu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Proponowane zmiany polegają na:

  • przesunięciu środków w ramach przedsięwzięć,
  • aktualizacji wskaźników produktu, w związku z przesunięciem środków bądź wyczerpaniem budżetu
  • zwiększeniu kwoty dofinasowania dla premii na podejmowanie działalności gospodarczej z kwoty 65 tyś. zł. do kwoty 100 tyś. zł.

Zmiany wynikają z potrzeby efektywnego wykorzystania reszty środków finansowych jakie pozostają do wykorzystania w programie PROW 2014-2020.

Proponowana kwota 100 tys. zł dla premii jest konsekwencją dostosowania premii do panującej obecnie wysokiej inflacji .

Proponowane zmiany zaznaczono w LSR kolorem czerwonym.

Uwagi do zmian można wnosić na piśmie lub osobiście w biurze LGD, drogą  mailową biuro@partnerstwowrozwoju.pl,  lub korespondencyjną na adres biura
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”
ul. Zamkowa 24 ( Dworek I piętro), 72-510 Wolin
w terminie od 06.03 do 14.03.2023 r.

Formularz do wniesienia uwag
Lokalna Strategia Rozwoju

Udostępnij na facebooku Udostępnij na twitterze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej