czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Aktualności / KONKURS SOŁTYS ROKU

Aktualności

13.02.2024

KONKURS SOŁTYS ROKU

KONKURS SOŁTYS ROKU

Która zachodniopomorska wieś ma najlepszego sołtysa?

Bez nich trudno wyobrazić sobie dziś życie na wsi. To oni budują pozytywny wizerunek najmniejszych ojczyzn, dbają o tradycję, wsłuchają się w głos mieszkańców, pomagają w kłopotach i motywują do wspólnego działania.

Mowa o sołtysach, których aktywną postawę i ciężką pracę Urząd Marszałkowski zamierza nagrodzić w ramach konkursu „Sołtys Roku”.

To już dwunasta edycja konkursu. Dotąd spośród nadesłanych zgłoszeń wybrano 33 wyróżniających się sołtysów.

– Sołtys to dziś przede wszystkim dobry gospodarz, skuteczny inicjator oraz sprawny inspirator i animator wielu integrujących działań np. kulturalno-społecznych. Ale to także ogrom pracy organizacyjnej i administracyjnej wykonywanej często kosztem własnego czasu. Konkurs jest szansą, aby pokazać takie osoby, a przede wszystkim ich dorobek – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Na laureatów czekają nie tylko tytuły, ale nagrody finansowe.
Każda w wysokości 6 000 zł.

Dodatkowo 20 sołtysów otrzymana wyróżnienia.
Każde warte 1000 zł.

Na Pomorzu Zachodnim działa ponad 1700 sołectw, dlatego konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2024 mogą zgłaszać rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 10 osób, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej gmin.

Kandydat musi pełnić aktualnie swoją funkcję oraz być sołtysem co najmniej przez cały 2023 rok. Ponadto proponowana osoba musi posiadać rekomendację wójta lub burmistrza, a liczba kandydatów zgłoszonych do konkursu z danego samorządu nie może przekroczyć 30% liczby sołectw funkcjonujących w gminie.

Zgłoszenia należy przesyłać do 22 marca br.

na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2024.

 

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ:

 

https://wrir.wzp.pl/soltys-roku

 

https://wrir.wzp.pl/aktualnosci/ktora-zachodniopomorska-wies-ma-najlepszego-soltysa

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2024- karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu pn. Sołtys Roku 2024 – Oświadczenie

Załącznik do Uchwały – Regulamin konkursu Sołtys Roku 2024

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2024 – klauzula RODO

Udostępnij na facebooku Udostępnij na twitterze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej